نحوه فعالسازی گیفت کارت های مایکروسافت


1- قبل از شروع باید تمامی عملیات فعالسازی گیفت با IP آمریکا انجام گیرد.
2- وارد اکانت مایکروسافت خود شوید.
نحوه خرید اینترنتی
3- ممکن است با پیغام امنیتی مواجه شوید
نحوه خرید اینترنتی
4- در قسمت view account وارد شودید
نحوه خرید اینترنتی
5- وارد redeem a code or gift card شوید
نحوه خرید اینترنتی
6- کد خریداری شده را وارد کنید
نحوه خرید اینترنتی